Varför fiber?

Skriv ut
Publicerad, tisdag, 24 april 2012 Skriven av Johan Edenholm

Varför ska vi då ha fiber? Här följer några argument:
- Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.
- Behålla/öka företagande.
- Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
- Distansarbete fungerar med bra bredband, t ex. arbeta hemma vissa dagar i veckan.
- Delta i utbildning på distans.
- Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både ljud och bild.
- Bättre möjlighet att ta del av de tjänster på internet som kräver högre kapacitet t ex YouTube, skicka fotografier till framkallning.
- Kommunicera med anhöriga – vänner via t ex Skype.
- Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband.
- Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc…
- Alltfler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.
- Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir lättare att sälja.
- Besökare och turister önskar/kräver bredband när de har semester.
- Ej väderberoende, t ex för fukt och åska. Driftsäkert.
- TeliaSonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer.

Vad är alternativet till bredband via optisk fiber?
 
ADSL
- Otillräcklig kapacitet i en snar framtid. Max 1-2 km kabel av bra kvalitet krävs för hastigheter över 10 Mb/s.
- Beroende av kopparnät, som är ålderstiget.
- Känsligt för väderpåverkan. Sårbart för fallande  träd, fukt, snö och åsknedslag.
 
Trådlöst bredband
- Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
- Känsligt för väderpåverkan.
- Kapaciteten delas på antalet anslutningar.
- Mottagningsförhållanden varierar (hur många är jättenöjda med sin täckning idag?!?!)
 
Framtidens teknik (LTE/4G)
- Kostsamt att bygga ut på landsbygden.
- De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte att få tillgång till 4G.
- Kapaciteten delas på antalet anslutningar.
- 4G kräver fiber till basstation. Kan därmed se ett fibernät som förutsättning att även kunna få snabbt mobilt nät.

Saturday the 20th. .