Utanför vårt område?

Publicerad, lördag, 13 april 2013 Skriven av Johan Edenholm

Bor du utanför vårt verksamhetsområde?

Roligt att se vilket intresse det finns överallt! Vi har fått många intresseanmälningar även utanför vårt verksamhetsområde och det är tråkigt att inte kunna ta med alla, men någonstans måste gränsen gå.

Vårt område är valt i första hand efter ett inarbetat nätverk av samarbetande grannar. De förutsättningarna och ringarna av nätverk slutar självklart inte i våra gränser utan når självklart även långt utanför satta gränser.

Vi identifierade två möjliga nav för utbyggnad, Landeryd och Långaryd. Utifrån dessa och tänkta grannföreningar försöker vi täcka vårt hörn av kommunen. Nätmässigt passar det att lägga dessa nav i samhällena, eftersom husen ligger relativt tätt och följer ofta vägstråk ut ur samhället.

Principen är därefter att varje hus/by bör dras till närmaste samhälle med fibernav. Tyvärr är det ju inte igång fiberföreningar i alla angränsande områden. Vi gör vad vi kan för att uppmuntra att fler kommer igång. Vi ställer all vår kunskap och information till förfogande! 

Vi gör sedan starten så här med er som anmäler intresse utanför området:

Merkostnaden för er anslutning bedöms inför beslutande stämman. Där avgörs om det är möjligt att utöka området. En utökning kräver dessutom stadgeändring och skulle därmed ta en tid att genomföra.

Tyvärr är nog området i praktiken redan väl stort, så hys inte allt för stora förhoppningar.

I väntan på detta behöver intresserade inte betala in någon avgift.

Så, absolut bäst är att vi hjälps åt att få igång föreningar i områdena utanför våra gränser! 

Kan ni tänka er hjälpa till, så säg gärna till oss i styrelsen. Kanske kan vi matcha ihop era intressen då fler föreningar kommer igång!

Saturday the 20th. .