Frågor och svar

Publicerad, lördag, 24 januari 2015 Skriven av Johan Edenholm

Vi vet att det finns mängder av frågor att ge svar på när det gäller fibern och här är ett försök att räta ut några av dessa frågetecken.
Det är inte omöjligt att vi fyller på med någon fråga ibland, så det kan vara bra att kolla här titt som tätt.

Fråga: När fibern är ansluten vilken årskostnad blir det för drift av fibernätet per hushåll (ej tjänster)?
Svar: Ingen kostnad/betalning direkt för nätet. Endast för de tjänster man själv väljer (om man väljer några).

Fråga: Har man någon kostnad om fibern inte används?
Svar: Nej. Har stått högt på vår kravlista. Bara en medlemsavgift på 100kr/år till fiberföreningen.

Fråga: Jag är bara i stugan på sommaren, måste jag ha abonnemang under hela året ändå?
Svar: Det finns korttidsabonnemang där man kan aktivera en anslutning en kort period (eller flera perioder) av året.

Fråga: Hur kan man avsluta sitt fiberabonnemang?
Svar: Genom att säga upp eller låta ev. bindningstid gå ut på respektive tjänst. Precis som för en vanlig mobiltelefon.

Fråga: Kommer fiberföreningen förhandla med IP-only AB om abonnemangets pris?
Svar: När vi närmas oss dirftstart i slutet på året, tänker vi oss att vi kontaktar alla tjänsteleverantörer i nätet och ber om några bra erbjudanden. Det är ju en helt öppen marknad och är vi 400 som skall köpa ungefär samtidigt, så bör det bli intressant…

Fråga: Om fibernätet säljs till en operatör, vem och hur kan priset på abonnemang regleras?
Svar: Oavsett vem som äger går det inte att sia om detta i framtiden. IP-Only (eller även om dom skulle sälja vidare) lever på trafiken i nätet, att många konsumerar tjänster från tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna (ex. ComHem) riktar ju sina erbjudanden till hela landet och lär inte tillåta så stora lokala skilnader i vad IP-Only kan ta ut för sitt nät/distribution.

Vårt nät är inte annorlunda än något annat.

Fråga: Vem kan förhandla med operatören om pris på sikt?
Svar: Tjänsteleverantören. PTS utövar ju viss tillsyn av marknaden.

Fråga: Om alla tjänster går genom fibern och vi bara har en operatör så är det svårt att förhandla i framtiden. 
Svar: Ja, så kan man se det.

Fråga: Om vi har alla tjänster via fiber (telefon, data, tv, film o larm) måste det byggas mycket driftsäkert så att det klarar elavbrott och att fibern är ansluten till mer än en anslutningspunkt till stamnätet. 
Svar: 
Det kommer att finnas UPS i stationerna, men du måste ha en UPS hemma också om du ska kunna klara dig under ett strömavbrott där. Din egna fiber är inte ansluten till två anslutningspunkter, men så bygger man i stamnätet mellan noderna och att ha två olika vägar in i nätet "utifrån" är någon både vi och IP-Only vill ha.

Fråga: 
Hur regleras avbrott i datatrafik via fibern?
Avbrottsersättning finns det ingen, men det finns krav på uptime. Vi ska gräva lite djupare i frågan, men som vanligt är det säkert så att man får vad man betalar för, så vill man ha krav på ersättning, så får man nog lägga på en hacka på priset i någon ände. 

Fråga: Fiberboxen, vem är ägare och ansvarar för service och utbyten?
Svar: Service och utbyte får vi kolla detaljerna kring. Kan väl bero på hur felet uppkom…

Fråga: Fibern, är fiberföreningen ägare av den ända in till bostaden?
Svar: Ja, och i priset ingår byggnation och material ända in i huset till fiberboxen.

Fråga: Uppkommer någon årlig avgift?
Svar: Ja, så länge vi har föreningen kvar har vi medlemsavgiften 100kr ;)

Fråga: Vad är det för pris på tjänsterna?
Svar: Det är ju ett öppet nät, vilket innebär att man kommer att kunna välja mellan ett flertal olika leverantörer, går att se information här:
http://www.byalagsportalen.se/serviceguide/
Men som vi skrev ovan på något av svaren kommer det säkerligen att bli specialerbjudande i slutet på året.

Fråga: Varför har Ni inte gjort så att man kan utnyttja ROT-avdraget för grävning på tomten?
Svar: Projektet är upphandlat komplett, från station till fiberboxen i ditt hus (inkl. håltagning och montering av fiberkonvertern som ska sitta hemma). Som vi ser det blir det billigare eftersom grävfirman garanterat inte behöver komma fram till en fastighet där det inte är förberett med grävning.

Fråga: Det är ju lite bråttom med finansieringen, har någon bank hört av sig och erbjudit bra fiberlån?
Svar: Japp, Södra Hestra Sparbank har hört av sig och tagit fram ett fiberlån med bra villkor.

Fråga: När det är dags för grävning hemomkring, hur kommer det att gå till?
Svar: På fiberriket.se kommer du att kunna följa uppdaterad tidplan över hur byggetapperna framskrider och planeras. Vi har ju en hel del byombud som är/kommer att vara insatta i vart det ska grävas, vi har ju markavtal och vet i stora drag vart vi skall gräva. Men vi vill ju att det ska gå så bra till som möjligt så de sträckor som är lite känsliga att passera ser vi ju gärna att markägaren informerar byombudet eller entreprenören, kanske till och med sätter upp käppar på föredragen sträcka, eller markerar områden vi ska vara försiktiga på. Vi vill ju som sagt göra det här så bra som möjligt och ju mer hjälp vi får, desto bättre blir lösningen!

Fråga: Jag vill inte att grävfirman gräver på min tomt, kan jag göra det själv?
Svar: Ja, det går utmärkt, men det blir ingen reducering av anslutningsavgiften.

Fråga: Jag behöver sten som fyll, det brukar bli en del sten som man inte kan lägga tillbaka när man gräver, går det att få det?
Svar: Ja, det kommer säkerligen att bli en del sten, dessa kommer att läggas i närheten av området där man gräver, så det finns goda möjligheter att kunna hämta sten.

Fråga: Jag vill såååå väldigt gärna ha fiber, kan jag hjälpa till under projektet på något vis?
Svar: De som har möjlighet och är intresserade av att hjälpa till under projekttiden får väldigt gärna höra av sig till styrelsen! Med betoning på väldigt gärna!!

Fråga: Vem ansvarar för vad under byggnationen?
Svar: Nätbyggaren bygger vad föreningen angett.
Alla förändringar av sträckning och medlemmar/ändrade anslutningar går genom föreningen.
Föreningen kommer att ha en tydlig kontaktperson (för all del, med ersättare) för byggbeslut.
Entreprenören kommer att ha utsedd projektledare för genomförandet.

Fråga: Hur hanteras befintliga kablar?
Svar: Nätbyggaren ansvarar för att få ledningsanvisning gjord.
Det är viktigt att berörda markägare talar om så mycket som möjligt om kända hinder (ledningar, el, tele, vatten, avlopp etc.) Det görs till byombudet eller föreningen i första hand.

Fråga: Jag har två hus på min fastighet, ska jag betala två anslutningsavgifter då?
Svar: Ja, vi har försökt få till en lösning med rabatt på fastighet nummer två, men har inte hittat någon bra och enkel lösning för detta, så som sagt, två anslutningsavgifter.

Fråga: Om vi betalar in anslutningsavgiften och så visar det sig att projektet inte blir av, för att för få medlemmar anslöt sig, får jag då tillbaka min anslutningsavgift?
Svar: Ja, absolut!

Fråga: Hur kommer kabeln att gå in i huset?
Svar: Fibern kommer att gå i en slang till en dosa som sitter på utsidan av huset, sedan borras ett hål på 16mm in i huset och på insidan sätts det en liten låda också. Från denna kopplar man sedan in en mediaomvandlare som behöver en 230V-matning. Från denna omvandlare kopplar man sedan en nätverkskabel till routern. Fundera över en lämplig placering!

Fråga: Jag bor inte långt ifrån där fibern passerar, är det för sent att gå med?
Svar: Nej, absolut inte. Om det är under 100m kabelväg utan hinder (typ väg eller liknande) så är det samma anslutningsavgift som för övriga. Är det längre kommer vi att lämna ett kostnadsförslag på vad det kommer att kosta. Men ju tidigare man meddelar sitt intresse, desto bättre är det.

Fråga: Paketerbjudandet som IP-Only visade, jag hittar inte det i byalagsportalen, vad gäller?
Svar: I slutet på året kommer vi att bjuda in ett gäng tjänsteleverantörer så att de får möjlighet att presentera sina erbjudande. 400 nya kunder borde vara intressant att locka till sig, så förhoppningsvis kommer det att flera olika liknande erbjudande att välja mellan.

Fråga: Vad händer om fiberboxen i huset går sönder?
Svar: Du får anmäla felet. Om ex. hunden käkat upp delar av lådan, får du själv stå för kostnaden.
Har den gått sönder utan ”åverkan”, så skickar IP-Only en ny/ersättningsbox, är det riktigt illa kan fibern behöva svetsas om.

Fråga: Vad händer när åskan skadat fiberconvertern?
Svar: För det första minskar risken för åskproblem eftersom fibern inte leder ström, men åska kan alltid förstöra elprylar. Oftast är det i dessa fall nätdelen som går. Den är enkel att byta. Eventuellt kan föreningen skaffa ett reservdelslager… Är åskskadan omfattande kan hemförsäkringen hjälpa till. IP-Only kan knappast garantera alla åskskador.

Saturday the 20th. .