Går det fortfarande att gå med?

Publicerad, lördag, 13 april 2013 Skriven av Johan Edenholm

Går det fortfarande att gå med?

I dagarna grävs sista delarna av nätets stamledningar, därmed är det svårt att få med fler nyanmälda medlemmar i projektet.

Vi har i veckan gått ut med priser till intresserade medlemmar, tillkomna efter byggstart och som haft >100m till befintligt nät eller tillkommit efter att maskiner gått förbi. Den 27 oktober blir sista svars datum för att komma med i byggprojektet.

Kompletteringar av nätet kommer att göras av IP-Only då kommunens fastigheter och flera av hyreshusen förväntas anslutas. 

När och hur fler framtida anslutningar kommer att kunna göras vet vi i dagsläget inte.

Saturday the 20th. .